Tarot en Kaartleggen

Dubbele gebeurtenissen

1 oktober 2008

Nu mijn verhuizing alweer enige tijd terugligt, heb ik eindelijk de tijd gevonden om mijn oude fiets weer eens tevoorschijn te halen om er na een inspectiebeurt mee te gaan rijden. Het eerstvolgende weekend met mooi weer heb ik gelijk geprobeerd of ik nog kon fietsen. Het leek me tot nu toe vrij riskant om in de binnenstad met de fiets op pad te zijn, maar nu ik in een rustige wijk woon waar vrij veel gefietst wordt, wilde ik het in ieder geval weer eens proberen!

De eerste pogingen gingen ook goed! Ik fietste de straat op en neer en was erg blij om weer in beweging te zijn. Ook mijn boodschappen deed ik met de fiets, bijna aan iedere winkel is wel een rek aangebracht waar je je fiets kunt parkeren. Bovendien had ik nog voor een extra slot gezorgd, want zoals mijn nieuwe buurvrouw onlangs merkte worden soms ook oude fietsen nog gejat. Hoewel haar fiets al meer dan twintig jaar oud is.

Onlangs wilde ik op zaterdag met de fiets naar de biomarkt rijden om vers fruit en verse groente te kopen. Ik moest eerst ergens schuilen omdat er net een heftige regenbui kwam. Toen die weer weggetrokken was, ging ik terug op de fiets zitten om naar de markt te gaan. Vlak voor de markt moest ik naar links in een straat afslaan. Ik wilde erop letten dat ik niet over de tramrails zou gaan maar het was al te laat: ik gleed uit en landde met mijn achterwerk hard op de natte kinderkopjes! Behalve een paar schrammen en blauwe plekken is er gelukkig niets gebeurd, alleen mijn fiets heeft nu een slag meer, maar mijn vriend denkt dat hij dat wel kan repareren.

Mijn verbluffing was groot toen mijn moeder mij de volgende dag telefonisch van het feit op de hoogte bracht dat ook mijn vader, die in Spanje overwintert, met zijn nieuwe motor onderuit was gegaan: ongeveer op dezelfde tijd dat ik op de tramrails uitgleed, botste mijn vader tegen een auto aan die net uit een parkeerhaven wilde vertrekken. Gelukkig zijn er ook hier geen persoonlijke ongelukken gebeurd.
Hoewel er dus tussen mijn vader en mij een afstand van enkele duizenden kilometers ligt, imiteren we onbewust elkaars handelen. Ik ben ervan overtuigd dat een ervaren (para-) psycholoog uit deze gegevens een heleboel informatie kan lezen over de speciale band tussen mijn vader en mij!

Gepost in Allgemein | Geen Opmerkingen »

De Nederlandse waarzegster Aimée Zwitser

5 augustus 2008

Aimée Zwitser was een Nederlandse waarzegster die een eigen kaartendeck ontwikkeld heeft om in de toekomst te kunnen kijken. Het deck bestaat uit 72 kaarten en ziet er eigenlijk net zo uit als de kleine Lenormand kaarten. Aimée Zwitser is in november 1999 overleden.

Ze was één van de beroemdste en meest gewaardeerde waarzegsters van onze moderne tijd. Ze wist met haar buitengewone begaving in veel televisie uitzendingen, bij lezingen en workshops haar publiek te overtuigen. Politici, grote Hollywood acteurs maar ook gewone mensen zoals jij en ik hebben bij vragen van velerlei natuur haar hulp gezocht.

Ze heeft een boek geschreven over haar eigen kaartendeck. In dit boek geeft ze toelichting over haar bovennatuurlijke gave en toont hoe men met de kaarten in de toekomst kan kijken. Ze werkte meer dan vijftig jaar met haar kaarten en beschrijft in haar boek de vele betekenissen van de kaarten en de verschillende legmethodes.
De kaarten verdienen aanbeveling voor beginners op het gebied van kaartleggen, omdat elke kaart op een eenvoudige maar duidelijke manier uitgelegd wordt. Aimée Zwitser heeft haar boek samen met haar zoon Roelof geschreven. Hierin beschrijft ze de ervaringen, die ze in de loop van decennia met haar legmethode heeft opgedaan.

De kaarten met hun mystieke afbeeldingen kunnen ervoor zorgen dat u de weg naar uw eigen psyche weer terugvindt. De afbeeldingen op de kaarten zijn symbolen die zijn ontstaan uit tekens die Aimée Zwitser als achtjarig meisje van een goeroe heeft ontvangen. De combinaties van deze symbolen geven een beeld weer dat een antwoord kan zijn op een vraag, een probleem of een gebeurtenis dat zich in het verleden voordeed of nog te beleven valt.
De kaarten bieden de mogelijkheid tot een dieper inzicht in de eigen situatie. Elke gebruiker heeft echter natuurlijk altijd de vrijheid de betekenis van de kaarten naar eigen ervaring of inzicht aan te passen.

Gepost in Allgemein | Geen Opmerkingen »

Himalaya Zout

2 juli 2008

Himalaya zout geldt in het gebied van herkomst, de zuidwestelijke Himalaya, van oudsher als bijzonder kostbaar en genezend. Volgens de overleveering stamt het uit de tijd van de schepping van hemel en aarde uit oerwater. Diep in het binnenste van de Himalaya werd oerwater omgevormd tot zoutkristallen, waar de scheppingskracht in opgeborgen zit. De mythe van het zout schijnt prima overeen te komen met wetenschappelijke feiten. Het leven vindt zijn oorsprong in het water, in de zogenoemde oersoep. Deze oersoep of deze oerzee bevat alle bouwstoffen van het leven, het zijn de elementen waaruit ons lichaam tegenwoordig nog altijd bestaat. Himalaya zout stamt uit de opgedroogde delen van de oerzee. Het omvat de levenselementen in hun oorspronkelijke samenstelling en in de juiste verhouding.

Water is uitstekend geschikt onder andere als transportmiddel voor voedingsstoffen naar de lichaamscellen en van afvalstoffen uit de cellen. Daarom is het noodzakelijk voldoende water te drinken. De kwaliteit van het water is al naar gelang de oorsprong erg verschillend. Het loont de moeite om gefilterd of mineraalwater te drinken. Een menselijk lichaam heeft dagelijks ongeveer twee liter water nodig om gezond te blijven.

Als we vinden dat water voor ons lichaam het belangrijkst is, dan is zout vast en zeker het op één na belangrijkste. Er is een groot verschil in de zoutkwaliteit. Door de industrialisering is het natuurlijke zout “chemisch gereinigd” en gereduceerd tot enkel een combinatie van natrium en chloor. We kunnen dus eigenlijk ook niet meer over zout praten omdat het een chemisch product is geworden.

In verloop van miljoenen jaren heeft Himalaya zout grote veranderingen ondergaan. Hoe hoger de druk, hoe meer kwaliteit het zout krijgt. Mineralien, die in het lichaam een elektrische lading bezitten, worden electrolyten genoemd. Electrolyten zoals natrium, kalium, calcium, magnesium en chloor zijn onontbeerlijk voor het lichaamseigene “electriciteitsnetwerk”. Ze maken het mogelijk dat informatie tussen de cellen wordt uitgewisseld en dat het zenuwenkostuum goed werkt. Zout is belangrijk voor een gezonde electrolytenhuishouding en is bovendien onmisbaar voor de belangrijke wisselwerking met water.

Himalaya zout is een oplosbaar zout. Het omvat 84 vitale bouwstenen in de vorm van oorspronkelijke mineralien en sporenelementen. Himalaya zout wordt vaak met esoterie in verbinding gebracht. De bouwstenen van het leven zijn in het oerzout bewaard gebleven. Ze bevinden zich in het kristal in zo kleine deeltjes (colloidaal), dat ze van de lichaamscellen optimaal opgenomen kunnen worden. Het samenspel van water, zout en mineralien vormt de basis van onze gezondheid. Himalaya zout is met zijn rijkdom aan elementen net een elixier dat door de natuur zelf samengesteld werd. Het effect op het lichaam versterkt de afweer, het bevordert het physiologisch evenwicht (homeostase), het stimuleert de bloedsomloop, reinigt en zuivert het lichaam, het vitaliseert en harmonieert.

Gepost in Allgemein | Geen Opmerkingen »

Esoterie

4 juni 2008

Onder de verzamelnaam „Esoterie“ worden verschillende tegenstrijdige stromingen van de huidige tijd duidelijk, die echter wel verschillende elementen van occultisme, spiritualiteit, theosophie, magie, alchemie en kabbalistiek en andere voor het grootste gedeelte accepteren en in zichzelf verenigen. Het is de leer van de geheime wetenschap, van het bovennatuurlijke, van het geestelijk herkennen van de samenhang van mens en natuur – of in moderne bewoordingen – New Age.

De naam “Esoterie” wordt afgeleid van het Griekse woord “esoterikos” wat vertaald wordt met “tot de engste kring behorend – naar binnen gericht”, waarbij ook een duidelijke houding van de geest, helderziende kennis en de ziel van een mens worden bedoeld.

Bij de wijsleren, die vaak met elkaar in tegenspraak staan, maakt het niet uit dat ze meetbare dingen, de natuurwetenschappen en ook religieuze zienswijzen slechts gedeeltelijk accepteren, maar met het nieuwe Weten geestelijke verbanden kunnen uitleggen en duidelijk kunnen maken.

Mede dankzij de esoterie komt bij steeds meer mensen begrip op voor de grootte en de zuiverheid maar ook van de overweldigende eenvoud en duidelijkheid van de aanwezige wetten van de natuur.

Esoterie kan dus in uitgebreide zin ook als wegbereider worden gezien voor het in vervulling gaan van een eeuwigdurend, diep in de mensheid verworteld heimwee naar het kennen van de Ware God.

Daarom moet elk individu zich ervan bewust zijn dat het voor iedereen noodzakelijk is volgens de vele stages van de natuur op te stijgen als hij tot volle kennis van het ware geestelijk weten en het echte, alles omvattende weten over God wil komen.

Gepost in Allgemein | Geen Opmerkingen »

Handlezen

2 mei 2008

Het lot ligt in uw eigen handen – hoe vaak heeft u deze uitspraak al gehoord? Misschien schuilt er meer waarheid in als u denkt! Geen enkele hand ziet eruit zoals een ander. Denk bv. alleen maar eens aan identificatie door middel van vingerafdrukken!

De kunst van het handlezen (“chirologie”) is al sinds duizenden jaren bekend en werd voor het eerst in China genoemd. In de Middeleeuwen werd de kunst van het handlezen zelfs op universiteiten geleerd. Men beweert dat uit de handen van iemand zijn karakter af te lezen is. Deze kunst berust voornamelijk op ervaringen die men in de loop van zijn leven heeft kunnen opdoen. Sommige handlezers zijn in staat door het “lezen” van de hand toekomstvoorspellingen te maken, dit is echter altijd zeer omstreden.

Het handlezen begint normaal gesproken met de duiding van de buitenkant van de hand. Daaraan kan men het temperament en de aanleg herkennen. Daar is echter erg veel ervaring voor nodig. Een leek zou dit niet zonder meer kunnen doen. Daarom is het niet meer gebruikelijk een duiding te maken die alleen is gebaseerd op de vorm van de handen.

Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat handen zich steeds kunnen veranderen, het zij qua vorm of qua structuur. Wij doen in ons leven verschillende ervaringen op, die ook aan de handen af te lezen zijn. Toekomstige gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit, dat geldt in het bijzonder voor onze handen! Het kan zelfs zijn dat een duiding van een handlezer daarmee in tegenspraak staat. Dat is niets buitengewoons, want ook ons karakter heeft verschillende facetten, de ene dag gaat het beter als de andere dag. Zulke gevoelens hebben ook hun neerslag op onze handen.

Of de rechte hand genomen moet worden voor een duiding of de linker, daarover zijn de geleerden het nog niet eens. De linker hand laat conclusies toe over de aanleg en uw artistiek talent, de rechter hand laat eerder zien hoe u door de buitenwacht opgemerkt wilt worden. Bovendien valt aan de rechter hand af te lezen hoe u de plannen van de linker hand heeft omgezet. Voor rechtshandige mensen is een duiding anders als voor linkshandige mensen.

Gepost in Allgemein | Geen Opmerkingen »

Tarot en de grote Arcana

11 april 2008

De grote Arkana bestaat uit 22 troefkaarten. Welke Tarot kaarten daar precies bijhoren voeren we hierna kort op. Vaak worden ze ook als initiatieweg gezien.

0 – De Dwaas, staat voor zorgeloos, luchtigheid, lichtzinnigheid, levendigheid, levenslust maar ook onbevangenheid.

1 – De Magiër, toont de macht over de energie controle, samenhang tussen idee en werkelijkheid, duidelijkheid en creatieve kracht.

2 – De Hogepriesteres, is de wijsheid, omzichtigheid en intuïtie.

3 – De Keizerin, is de innerlijke kracht en sterkte, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen.

4 – De Keizer, kracht en sterkte naar buiten toe, controle en zelfbeheersing alsmede stabiliteit.

5 – De Hiërophant, is de bijstand van een hogere macht, staat voor goedheid en genade.

6 – De Geliefden, staat voor de liefde in hoge mate. Innerlijke en innige verbinding, passie, verbondenheid, aantrekkelijkheid en bekoorlijkheid.

7 – De Zegewagen, succes ondenks stilstand of achteruitgang, zoektocht naar de weg of leidraad, uitrusten na succes.

8 – De Kracht, staat voor rechtvaardigheid, gerechtelijke uitspraak in het binnenste of ook naar buiten toe, eerlijkheid en verantwoording.

9 – De Kluizenaar, beschrijft de zoektocht naar de eigen weg, afstand, wijsheid, eenzaamheid en rijpingsproces.

10 – Het Rad van Fortuin, staat voor het lot zelf, wissel, erkenning en ingrijpende veranderingen.

11 – De Gerechtigheid, is het symbool voor kracht, moed en energie alsmede voor energie voorraad, innerlijke kracht en zelfvertrouwen.

12 – De Gehangene, pauzeren, onderwerpen, afstand doen van, terugtrekken of ook een periode van rust.

13 – De Dood, verandering, ommekeer of ook het ontwikkelen van oplossingen, verlies en ook het loslaten van oude bindingen.

14 – De Gematigdheid, gematigde energiehuishouding in beweging zijn, uitgewogen en geduldig.

15 – De Duivel, vaste regels of grenzen, het negatieve overweegt en staat voor afhankelijkheid en verleiding.

16 – De Toren, staat voor verandering, ineenstorting of ook verandering van het systeem. Innerlijke onrust alsmede hobbelige tijden.

17 – De Ster, duidelijkheid over zijn gevoelens, open houding, vervulling en hoop.

18 – De Maan, grenzen verleggen en oversteken, intuïtie, begrijp en voortdurende verandering.

19 – De Zon, staat voor reinheid, tevreden grondinstelling, zelfbevestiging, liefde voor zichzelf persoonlijk.

20 – Het Oordeel, nieuw begin en verrijzenis zijn mogelijk, terugkeer, het einde van een negatieve periode, innerlijke boodschap erkennen.

21 – De Wereld, geeft kracht om het doel te bereiken, zelferkenning, vervulling en tevredenheid alsmede zelfexpressie en ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Gepost in Kaartleggen, Tarot | Geen Opmerkingen »

Tarot

11 april 2008

De kaarten van Tarot, over wiens oorsprong ook tegenwoordig nog veel onduidelijk is, weerspiegelt de ontwikkeling van de ziel van een mensenleven. Vooral de 22 kaarten van de grote Arkana onthullen de symboliek van archetypische thema’s en beschrijven de situaties van het ogenblik uit een mensenleven. De grote Arcana wordt ook vaak als de pulserende hartslag van Tarot gezien, omdat uit het kaartenbeeld zichtbaar wordt wat of hoeveel er in het leven gebeurt van degene die raad zoekt en zich de kaart laat leggen.

De overige 56 kaarten van Tarot worden als klein Arcana beschouwd en komen door hun opbouw overeen met de spelkaarten zoals we die tegenwoordig kennen. Ze bestaan uit vier kleuren resp. symbolen, die overeenkomen met de vier rangen van de Middeleeuwen, dus ridder, landvolk, geestelijkheid en handelslieden. Zwaard en staf staan bovendien voor de mannelijke, kelk en munten voor de vrouwelijke aspecten in de ziel van een mens. Het zwaard staat ook voor het element lucht, het symboliseert het nuchtere verstand, de geest en de beweeglijkheid. De staven verder als mannelijk element symboliseren in Tarot het vuur, dus de vonk die overspringt die echter altijd andere nodig heeft om iets te doen gloeien en mee te sleuren. De kelken symboliseren de gevoelens, beslissingen, het gevoel voor wat er in de lucht hangt, ze zijn het vat voor het element water, dat altijd een horizontale oppervlakte maakt en daarmee plaatsvervangend voor alles “wat op gelijke hoogte” staat. De munten tenslotte staan voor het element aarde, dat langzaam maar ook betrouwbaar, stabiel en vruchtbaar is.

De beelden van Tarot openbaren een wijsheid die iedereen kan helpen in het alledaagse leven en bij bijzondere situaties. Het is alleen belangrijk de waarheid van de gelegde kaarten te herkennen en niet, omdat de waarheid niet gemakkelijk is, als niet van toepassing op jezelf te beschouwen.

Gepost in Allgemein | Geen Opmerkingen »

Kaartleggen – Toelichting

10 april 2008

Het kaartleggen is een manier van waarzeggen! Kaartleggen omvat de kennis om spiritueel en intuïtief bepaalde symbolen van een kaartendek te begrijpen en daaruit een conclusie te trekken. Kaartleggen is een mogelijkheid voor mensen om met hun onderbewustzijn in contact te komen en vragen en angsten of sterktes beter te leren kennen.

Het kaartleggen is erg lang geleden ontstaan. Er bestaan theoriën dat het 2000 jaar of ouder is en in het Oosten is ontstaan. Bij deze stelling hoort de overlevering dat het kaartleggen voor het eerst in het Aziatisch of Chinees gebied werd waargenomen en ontwikkeld. Tegenwoordig kennen we de verschillendste kaartendeks en veelvuldige mogelijkheden om het kaartleggen uit te voeren.
De populairste of ook bekendste vormen van het kaartleggen zijn bv het Tarot, de Kipper-kaarten, de zigeuner-kaarten of ook de kaarten van Madame Lenormand. Kaarten die voor het kaartleggen worden gebruikt kunnen in twee hoofdgroepen worden verdeeld. De ene soort is uitgevonden en ontwikkeld als echte waarzeggerskaarten, de andere daarentegen werd als speelkaarten ontwikkeld.

Desalniettemin kunnen kaarten van beide soorten voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het gewone gezelschapsspel en het kaartleggen. Wat willen we met het kaartleggen bereiken? Laten we eens het Tarot preciezer bekijken. De kaarten van het Tarot hebben allemaal een eigen symboliek en betekenis. Iedere kaart staat voor een bepaalde verklaring, een gebeurtenis of een situatie. Daar komt nog bij dat men de kaarten van het Tarot in vier groepen onderverdeelt.

Deze vier groepen komen overeen met de vier aard-elementen. We hebben het over vuur, water, lucht en aarde. Elk van deze elementen betekent iets bepaalds en wordt in verschillende samenspelingen opnieuw geduid. Bij alle bovengenoemde kaartendeks gaan we er tegenwoordig van uit dat ze uit het Tarot zijn overgenomen of in ieder geval dat het Tarot de oorsprong van deze andere kaarten is. Mevrouw Lenormand bijvoorbeeld heeft nooit verzwegen dat ze haar eigen kaarten naar het voorbeeld van het Tarot heeft ontwikkeld. Kaartleggen is in eerste linie een geestelijke verderontwikkeling en een kunstvorm.

Gepost in Allgemein | Geen Opmerkingen »

Feng Shui – Twee traditionele richtingen

8 april 2008

In China werd vroeger, voordat er een huis gebouwd wordt, altijd iemand ten rade getrokken die veel wist van Feng Shui. Dat komt ook tegenwoordig nog heel vaak voor.

Deze expert moest de beste plaats vinden om het huis te bouwen en ook langs welke kant dat gebouwd moest worden. Hij bepaalde de beste ligging voor iedere kamer.

Men hoopte met deze maatregelen het Feng Shui te ondersteunen, zodat het lot voor dit gezin gunstig gestemd zou zijn wat betreft beroep, gezin, gezondheid en privé in het algemeen. Daarom wordt Feng Shui als deel van de Chinese heelkunde gezien en wordt tevens op de architectuur, binnenhuisinrichtung en landschapsontwikkeling toegepast.

Er zijn twee traditionele richtingen: die zogenoemde vormenschool en de kompasschool. De vormenschool is in het berggebied ontstaan, waar de natuur over veel verschillende eigenschappen beschikt. Hier worden de regels van Yin en Yang toegepast alsmede de vijf grote veranderingsfases resp. elementen, waarop voor een groot deel Feng Shui berust. In verband met de vorm werkt dit als een vergelijking van een heuvel met de top van een vuur. Een lange rechte naald die aan een staf herinnert wordt met het element vuur verbonden. Een hoogland is vlak als een dakpan en wordt daarom met de aarde gelijkgesteld, een heuvel met een ronde top die aan een geldstuk herinnert, ofwel het symboliseert metaal. In gebieden met veel verschillende vormen in een kleine ruimte vergelijkt men deze met water omdat ook dit geen vaste vorm heeft. Als iemand dus van plan is in een dal te bouwen dat omgeven is door spitse bergen, moet hij geen houten huis bouwen – en al helemaal geen toren – want vuur wordt met hout gevoed en dat betekent een hoog brandgevaar voor het hele gebouw. Een vlakke bouw uit steen daarentegen zou eerder van voordeel zijn omdat de aarde met vuur gevoed wordt.

De tweede grondrichting in Feng Shui is de zogenaamde kompasschool, die zich aan de acht windrichtingen oriënteert (noord, oost, zuid, west, noordoost, noordwest, zuidoost en zuidwest), die echter ook weer in drie onderafdelingen ingedeeld worden.

Het geboortedatum kan ook van belang zijn, want als de richting niet past moet desnoods net zolang worden gezocht tot men een passend huis heeft gevonden dat met Feng Shui overeenkomt.

Gepost in Allgemein | Geen Opmerkingen »

De Indiaanse astrologie en de opbouw

11 januari 2008

Ook de Indianen uit Noord-Amerika ontwikkelden een systeem op het gebied van de horoscopen. Zoals bekend waren en zijn de Indianen een volk van dichtbij de natuur staande mensen. Deze verbondenheid met de natuur komt tot uitdrukking in de meest uiteenlopende gebieden van de astrologie. De Indiaanse astrologie wordt niet alleen aan de sterren en de planeten van ons zonnenstelsel ontleend, het is eerder zo dat de Indianen een systeem hebben ontwikkeld dat overeenkomt met hun verbondenheid met de natuur. In de Indiaanse astrologie wordt het horoscoop als een rad van medicijnen gedefinieerd. Hier betekent het woord “medicijnen” niet de bekende schoolgeneeskunde maar omschrijft de innerlijke kracht van elk mens en individu op aarde. Bovendien betekent het rad van medicijnen ook de krachten die in de natuur aanwezig zijn. Ook de energie die om ons heen te vinden is wordt gebruikt. Het volk der Indianen gaat er in de astrologie van uit dat men in een levenskring wordt geboren.

Deze kring omvat de totale veelvoud van de eigen etappes van de ontwikkeling. Deze etappes worden dan met de individuele sterrenbeelden in de Indiaanse astrologie in verband gebracht.

In de Indiaanse astrologie zijn er, net als in de westerse astrologie, twaalf sterrenbeelden. Dit zijn: sneeuwgans, otter, poema, rode havik, bever, hert, specht, zalm, bruine beer, raaf, slang en de uil.

Deze indeling is ontstaan door het langdurig gadeslaan van de natuurlijke loop der dingen en ontmoetingen gedurende generaties en vormt de basis voor het horoscoopsysteem van de Indianen. Men bekeek hoe deze dieren en in welke vorm ze op bepaalde gebeurtenissen en handelingen reageerden. Deze eigenschappen werden dan op de mens overgedragen die in het sterrenbeeld waren geboren. Elk van deze Indiaanse sterrenbeelden is gedurende een bepaalde tijd in het jaar het regerend sterrenbeeld.

Als men de eigen sterkte en de eigen kracht op waarde kan inschatten is men in staat zijn eigen ontwikkeling en weg te beïnvloeden of ook met een zekere gelatenheid toe te laten. De Indiaanse astrologie of cultuur heeft als geen andere begrepen de mogelijkheden te benutten die de natuur ons biedt en daarvan te leren. Het Indiaanse volk ziet zichzelf niet als indringer in de natuur maar probeert juist in harmonie met de natuur te leven.

Gepost in Allgemein, Astrologie | Geen Opmerkingen »